Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

In

Khi máy chủ thực hiện kết nối dữ liệu lên Cloud mà xuất hiện thông báo sau:

Nguyên nhân: Do dữ liệu trên Cloud đã được nâng cấp lên phiên bản cao hơn phiên bản trên máy chủ.
Cách khắc phục:
Với trường hợp này, đơn vị phải thực hiện cài đặt nâng cấp máy chủ, máy trạm lên phiên bản mới cùng phiên bản trên Cloud.
    Bước 1: Nâng cấp phần mềm máy chủ lên phiên bản bằng với trên Cloud

    Bước 2: Nâng cấp phần mềm máy trạm lên phiên bản bằng với trên Cloud




    Xem thêm