Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

In

Khi máy trạm đăng nhập vào phần mềm xuất hiện thông báo sau:

Nguyên nhân: Do có một máy chủ khác đã thực hiện nâng cấp dữ liệu trên Cloud lên phiên bản mới.
Cách khắc phục:
    Bước 1: Nâng cấp phần mềm máy chủ lên phiên bản bằng với trên Cloud

    Bước 2: Nâng cấp phần mềm máy trạm lên phiên bản bằng với trên Cloud


    Xem thêm