Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

In

Khi máy trạm đăng nhập vào phần mềm xuất hiện thông báo sau:

Nguyên nhân: Do kế toán đã nâng cấp phần mềm trên máy chủ lên phiên bản mới nhưng phần mềm trên máy trạm vẫn là phiên bản cũ.
Cách khắc phục:
Thực hiện nâng cấp máy trạm lên phiên bản giống với phiên bản trên máy chủ theo một trong hai cách sau:
Cách 1: Cài đặt nâng cấp qua mạng Internet (Live Update)
1. Mở phần mềm AMIS.VN-Kế toán.
2. Tại màn hình đăng nhập, nhấn Hủy bỏ.
3. Vào menu Trợ giúp\Tự động cập nhật.

4. Nhấn Yes.

5. So sánh phiên bản chương trình tìm thấy với phiên bản hiện tại trên máy chủ.
  • Nếu phiên bản tìm thấy khác phiên bản trên máy chủ thì không tiếp tục thực hiện theo cách này mà chuyển sang thực hiện theo Cách 2 (bên dưới)

  • Nếu phiên bản tìm thấy bằng phiên bản trên máy chủ thì nhấn Cập nhật và tiếp tục thực hiện các bước nâng cấp phần mềm cho máy trạm.
6. Chương trình tự động cập nhật máy trạm lên phiên bản mới nhất.

7. Nhấn Kết thúc, để hoàn thành việc cài đặt nâng cấp.

Cách 2: Tải bộ cài mới về để cài đặt nâng cấp
1. Truy cập vào website https://amis.vn/download.
2. Tại mục Bộ cài dành cho máy trạm\Tải phiên bản cũ hơn. Nhấn vào đường link tại đây.

3. Chọn phiên bản tương ứng với phiên bản trên máy chủ. Nhấn Download.

Lưu ý: Nếu phiên bản hiện tại trên máy chủ là phiên bản mới nhất, nhấn vào mục Download để tải bộ cài máy trạm phiên bản mới nhất về máy.

4. Sao chép bộ cài tải về vào các máy trạm cần cài đặt nâng cấp.
5. Nhấn đúp chuột vào file cài đặt trên máy trạm.

6. Nhấn Yes.

7. Nhấn Tiếp tục, để bắt đầu quá trình cài đặt nâng cấp phần mềm.

8. Nhấn Hoàn thành để kết thúc việc cài đặt nâng cấp phần mềm.


Xem thêm