Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

In

Khi máy trạm đăng nhập vào phần mềm xuất hiện thông báo sau:

Nguyên nhân: Do kế toán đã nâng cấp phần mềm trên máy trạm lên phiên bản mới, nhưng phần mềm trên máy chủ vẫn là phiên bản cũ.
Cách khắc phục:
Cách 1: Nâng cấp máy chủ lên phiên bản giống với phiên bản trên máy trạm

Cách 2: Cài đặt lại phần mềm trên máy trạm xuống phiên bản giống với phiên bản trên máy chủ.Xem thêm