Trang chủ > Các phương án triển khai AMIS.VN > Triển khai nghiệp vụ Kế toán > Mô hình triển khai

Mô hình triển khai


AMIS.VN-Kế toán là phần mềm đáp ứng tốt cho các doanh nghiệp có nhiều công ty con, văn phòng đại diện, chi nhánh,... "Dữ liệu được tạo và quản lý trên Cloud. Còn việc nhập liệu, hạch toán và in chứng từ, báo cáo sẽ được thực hiện trên nền tảng Desktop".
Mô hình triển khai
Đơn vị không có chi nhánh

Đơn vị có chi nhánh

Đơn vị có kế toán muốn làm việc tại nhà hoặc làm việc trên máy tính xách tay

Đơn vị sử dụng hai dữ liệu Thuế và Nội bộ riêng

Đơn vị làm dịch vụ kế toán
Lưu ý: Với các máy trạm sau khi kết nối và đăng nhập thành công vào máy chủ:
  • Nếu chỉ có nhu cầu nhập các chứng từ phát sinh mới mà không có nhu cầu xem lại các chứng từ cũ đã nhập thì sẽ lập chứng từ theo thực tế phát sinh trên các phân hệ.
  • Nếu vừa có nhu cầu nhập các chứng từ mới, lại vừa có nhu cầu xem lại các chứng từ cũ đã nhập, thì thực hiện chức năng Tải chứng từ để có thể lấy các chứng từ mới nhất từ Cloud về.
Phương thức làm việc
Ứng dụng AMIS.VN-Kế toán được triển khai theo phương thức làm việc online, áp dụng đối với các đơn vị sử dụng mạng Internet để làm việc. Khi đó
  • Các máy chủ tại đơn vị sẽ kết nối trực tiếp với máy chủ của MISA (là nơi lưu dữ liệu gốc) trên Cloud thông qua mạng Internet.
  • Chứng từ được nhập liệu trên các máy trạm sẽ kết nối với từng máy chủ tại đơn vị và được đồng bộ lên máy chủ MISA để lưu trữ dữ liệu. Sau đó, từ máy chủ MISA sẽ đồng bộ ngược lại tới các máy chủ khác tại đơn vị.
Phương thức làm việc này sẽ cho phép:
  • Nhiều kế toán cùng làm việc ở mọi lúc, mọi nơi với cùng một dữ liệu kế toán.
  • Quản lý được dữ liệu theo nhiều sổ và năm tài chính khác nhau.
  • Tốc độ xử lý chứng từ nhanh chóng.
  • Dù ở bất cứ đâu cũng luôn xem được số liệu thống kê báo cáo mới nhất.
  • Thực hiện nhập liệu hoàn toàn bằng bàn phím và hỗ trợ các phím tắt để đẩy nhanh tốc độ nhập liệu chứng từ.
  • ...
Ngoài ra, trong trường hợp đơn vị bất chợt bị mất mạng Internet hoặc bị ngắt mạng trong một thời gian, kế toán viên vẫn có thể lập và in chứng từ bình thường. Khi nào có lại mạng Internet, kế toán viên chỉ cần thực hiện chức năng Đồng bộ dữ liệu để đẩy các chứng từ đã lập trong thời gian mất mạng lên Cloud và thực hiện tải các chứng từ mới nhất về. (Xem hướng dẫn cách đồng bộ dữ liệu lên Cloud và tải chứng từ về khi có lại mạng Internet tại đây).
=> Xem thêm: Một số tình huống sẽ phát sinh và cách thức xử lý trong trường hợp mất mạng internet tạm thời


Xem thêm