Trang chủ > Đăng ký sử dụng AMIS.VN

Đăng ký sử dụng AMIS.VN


Xem phim hướng dẫnTải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Để đăng ký sử dụng phần mềm AMIS.VN, thực hiện theo các bước sau:

1. Truy cập vào trang web http://amis.vn, sau đó nhấn Dùng thử miễn phí.

2. Hệ thống tự động mở tab mới với địa chỉ http://register.amis.vn để đăng ký tài khoản.
3. Khai báo thông tin đơn vị theo các bước sau:
  • Lựa chọn lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp. Nhấn Tiếp tục.
  • Chọn số chi nhánh/địa điểm của đơn vị.
  • Chọn số lượng nhân sự của đơn vị.
  • Chọn nghiệp vụ mà đơn vị mong muốn sử dụng. Nhấn Tiếp tục.
  • Khai báo các thông tin theo yêu cầu. Nhấn Đăng ký.
Lưu ý: Khách hàng chỉ cần nhập đúng Mã số thuế, chương trình sẽ tự động hiển thị các thông tin liên quan.
4. Nhập mã xác nhận đăng ký được gửi về số điện thoại. Nhấn Xác nhận.
5. Chương trình thông báo đăng ký thành công.

Lưu ý:
  • Khách hàng đăng ký dùng thử thành công, MISA sẽ liên hệ để xác nhận thông tin và tạo tài khoản cho khách hàng. 
  • Sau khi MISA tạo tài khoản thành công, khách hàng mở hòm thư được khai báo khi đăng ký ở trên để lấy thông tin tài khoản truy cập. Khách hàng sử dụng thông tin này để đăng nhập vào chương trình.
Lưu ý: Trường hợp không thấy có thư thông báo kích hoạt tài khoản trong hộp thư, người dùng có thể vào phần Spam của hòm thư để kiểm tra thư rác.Xem thêm