Trang chủ > Các phương án triển khai AMIS.VN > Triển khai nghiệp vụ Kế toán

Triển khai nghiệp vụ Kế toán


Khi đăng ký sử dụng AMIS.VN nếu khách hàng tích chọn nghiệp vụ Kế toán thì phần mềm ngầm định lựa chọn ứng dụng Kế toán trên dữ liệu của khách hàng.
Khách hàng thực hiện các nội dung sau để bắt đầu triển khai ứng dụng kế toán:


Xem thêm