Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

In

1. Nội dung
Để sử dụng tốt được hệ thống AMIS.VN, đơn vị cần tham khảo cấu hình máy tính bên dưới.
2. Các trường hợp nghiệp vụ
Có triển khai nghiệp vụ AMIS.VN - Kế toán

Không triển khai nghiệp vụ AMIS.VN - Kế toán
3. Lưu ý
1. Xem hướng dẫn cài đặt SQL 2008 Enterprise tại đây.
2. Xem hướng dẫn kiểm tra hệ điều hành và cấu hình máy tính tại đây.


Xem thêm