Trang chủ > Các tình huống khi sử dụng AMIS.VN-Kế toán > Khi MISA phát hành một phiên bản mới, đơn vị phải làm gì?

Khi MISA phát hành một phiên bản mới, đơn vị phải làm gì?


Mỗi khi MISA phát hành một phiên bản mới:
  • Khi đăng nhập vào phần mềm dưới desktop, chương trình sẽ xuất hiện thông báo.
  • Khi đăng nhập vào dữ liệu kế toán trên Cloud, chương trình sẽ xuất hiện thông báo


Để thực hiện nâng cấp phần mềm lên phiên bản mới sử dụng, đơn vị thực hiện theo một trong hai tình huống sau:
Đơn vị không có chi nhánh

Đơn vị đa chi nhánh
Các tình huống có thể xảy ra khi MISA phát hành một phiên bản mới:Xem thêm