Trang chủ > Các tình huống khi sử dụng AMIS.VN-Kế toán > Khi đang làm việc mà bị mất kết nối internet tạm thời thì Kế toán phải làm gì?

Khi đang làm việc mà bị mất kết nối internet tạm thời thì Kế toán phải làm gì?


1. Khi mất mạng Internet
 • Máy trạm đăng nhập vào phần mềm sẽ có biểu tượng làm việc offline sau.
=> Đồng thời sẽ có cảnh báo cho kế toán biết được dữ liệu đang được làm việc offline.

Lưu ý: Nếu tích chọn Không hiển thị câu cảnh báo này lần sau, thì với các lần đăng nhập offline sau chương trình sẽ không hiển thị giao diện thông báo trên.
 • Nếu trong thời gian mất mạng, kế toán khai báo mới danh mục hoặc chứng từ, thì các thông tin này sẽ không được đồng bộ lên Cloud mà được lưu trên máy chủ dưới Desktop mà máy trạm của kế toán đang kết nối tới.
Lưu ý: Có một số chức năng vẫn lấy được số liệu khi đang làm việc offline (là số liệu tính đến thời điểm làm việc online gần nhất)
 • Danh mục VTHH: Cột số lượng tồn, giá trị tồn
 • Số lượng tồn trên danh sách VTHH: khi thực hiện chọn VTHH trên chứng từ mua/bán/nhập/xuất/chuyển kho VTHH.
 • Số lượng tồn khi chọn:
  • Số lô
  • Chứng từ đối trừ (pp đích danh)
  • Mã quy cách
 • Mua hàng:
  • Hợp đồng mua: Giá trị đã thực hiện, Số đã trả
 • Bán hàng:
  • Đơn đặt hàng: Giá trị đã xuất hóa đơn
 • Hợp đồng bán: Giá trị đã xuất hóa đơn, Thực thu, Thực chi
2. Khi có lại mạng Internet
Trên máy trạm đang làm việc sẽ hiển thị thông báo về các danh mục, chứng từ được thay đổi, bổ sung trong thời gian mất mạng cần phải được đồng bộ lên Cloud.

Khi đó, để đồng bộ dữ liệu lên Cloud, kế toán thực hiện theo 1 trong 2 cách:
Cách 1: Đồng bộ từng dòng dữ liệu lên Cloud (Áp dụng khi không có nhiều dữ liệu cần đồng bộ lên Cloud)
1. Chọn chức năng Đồng bộ.
2. Chọn tab Đồng bộ lên Cloud không thành công.
3. Nhấn vào link kiên kết tai cột , sau đó chọn Sửa Cất lại thông tin. => Chương trình sẽ tự động đồng bộ lại thông tin lên Cloud.

Cách 2: Đồng bộ hàng loạt dữ liệu lên Cloud (Áp dụng khi có nhiều dữ liệu cần đồng bộ lên Cloud)
Để cập nhật cùng lúc nhiều dòng dữ liệu lên Cloud, Kế toán sử dụng chức năng Đồng bộ dữ liệu lên Cloud (Xem hướng dẫn tại đây)
Lưu ý:
 • Trong quá trình đồng bộ từng thông tin chi tiết, nếu việc đồng bộ thất bại, chương trình sẽ hiển thị nguyên nhân ngay tại lúc cất thông tin. Hoặc kế toán có thể kiểm tra lại bằng cách chọn chức năng Đồng bộ\tab Đồng bộ lên Cloud không thành công.

 • Ngay sau khi có lại mạng khoảng 10s, chương trình sẽ tự động lấy dữ liệu từ trên Cloud xuống dưới Desktop. => Trong một số trường hợp, việc đồng bộ dữ liệu xuống bị thất bại, kế toán có thể kiểm tra nguyên nhân thất bại bằng cách chọn chức năng Đồng bộ\tab Đồng bộ về Client không thành công.
 
3. Lưu ý
 • Trong thời gian mất mạng, nếu đơn vị có nhiều máy chủ khác nhau thì mỗi máy chủ nên phân ra nhập chứng từ trên một số phân hệ nhất định hạn chế nhập chứng từ trên cùng một phân hệ, để tránh trường hợp khi có lại mạng mà thực hiện đồng bộ dữ liệu lên Cloud sẽ bị trùng số chứng từ.
 • Trường hợp các máy chủ khác nhau bắt buộc phải lập chứng từ trên cùng một phân hệ, thì khi có lại mạng mà thực hiện đồng bộ dữ liệu lên Cloud bị trùng số chứng từ. Khi đó, với hệ thống máy chủ thực hiện đồng bộ sau, kế toán viên sẽ cần phải sửa lại số của các chứng từ bị trùng (có thể lựa chọn sửa tay hoặc do phần mềm tự động sửa) thì mới đồng bộ thành công lên phần mềm. 
 • Nếu máy chủ đang làm việc offilne, không được phép đổi tên hoặc cài lại window cho máy tính đóng vai trò là máy chủ. Trường hợp bắt buộc phải cài lại window thì kế toán cần phải chờ khi có lại mạng để thực hiện chức năng đồng bộ dữ liệu lên Cloud, sau đó mới được phép cài lại window cho máy chủ.Xem thêm