Trang chủ > Các tình huống khi sử dụng AMIS.VN-Kế toán > Khi có nhân viên mới đơn vị phải làm gì?

Khi có nhân viên mới đơn vị phải làm gì?


1. Nội dung
Khi có nhân viên mới, đơn vị phải thực hiện các bước triển khai như phân quyền cho nhân viên, cài đặt phần mềm trên máy tính của nhân viên... để nhân viên mới có thể sử dụng được ứng dụng AMIS.VN-Kế toán.
2. Các bước thực hiện:
Đơn vị không có chi nhánh
Đơn vị có chi nhánh


Xem thêm