Trang chủ > Các tình huống khi sử dụng AMIS.VN-Kế toán > Khi có chi nhánh mới đơn vị phải làm gì?

Khi có chi nhánh mới đơn vị phải làm gì?


1. Nội dung
Với đơn vị có nhiều chi nhánh, văn phòng, công ty con,... mô hình triển khai sẽ gồm nhiều máy chủ kết nối với dữ liệu trên Cloud, trong đó mỗi chi nhánh/văn phòng/công ty con sẽ là một hệ thống với một máy chủ và nhiều máy trạm cùng kết nối tới để làm việc.
Khi đó việc triển khai cho chi nhánh mới được thực hiện như sau:

2. Các bước thực hiện:
Tại Tổng công ty
Tại chi nhánh/cửa hàng/công ty con


Xem thêm