Trang chủ > Hướng dẫn đặt mua AMIS.VN

Hướng dẫn đặt mua AMIS.VN


1. Nội dung
Cho phép khách hàng thực hiện đặt mua online phần mềm AMIS.VN.
2. Các trường hợp nghiệp vụ
2.1 Trường hợp mua mới sản phẩm

2.2 Trường hợp gia hạn thuê bao

2.3 Trường hợp mua thêm dung lượng, thêm chi nhánh, thêm nghiệp vụ


Xem thêm