Trang chủ > Các phương án triển khai AMIS.VN > Triển khai nghiệp vụ Kế toán > Làm việc với dữ liệu kế toán mẫu > Đồng bộ dữ liệu máy chủ với dữ liệu Cloud

Đồng bộ dữ liệu máy chủ với dữ liệu Cloud


Sau khi cài đặt thành công phần mềm cho máy chủ, nếu có tích chọn Chạy chức năng Đồng bộ dữ liệu Cloud, hệ thống sẽ tiếp tục thực hiện việc kết nối dữ liệu từ máy chủ lên Cloud.
Nếu không tích chọn Chạy chức năng Đồng bộ dữ liệu Cloud, thì thực hiện như sau:
1. Nhấn vào biểu tượng Start.
2. Chọn mục AMIS.VN\AMIS.VN Tool\AMIS.VN Connector.
3.  Xuất hiện giao diện.
4. Nhấn Tiếp theo.
5. Khai báo các thông tin kết nối dữ liệu như sau:
  • Đường dẫn truy cập: demo hoặc demo.amis.vn
  • Tên đăng nhập: admin
  • Mật khẩu: 12345678@

6. Nhấn Tiếp theo để chọn dữ liệu kế toán trên Cloud cần kết nối.
7. Nhấn Tiếp theo và kiểm tra thông tin dữ liệu được kết nối.

Lưu ý: Nhấn Thay đổi thông tin dữ liệu ở Desktop nếu muốn thay đổi lại nơi lưu dữ liệu kế toán sau khi kết nối trên máy chủ.

8. Nhấn Thực hiện để bắt đầu quá trình kết nối dữ liệu từ máy chủ lên cloud.

9. Nhấn Kết thúc để hoàn thành việc kết nối dữ liệu.

Một số lưu ý khi làm việc với dữ liệu kế toán mẫu:
1. MISA sẽ làm mới dữ liệu hàng ngày, vì vậy các thông tin khách hàng đã nhập liệu trên phần mềm sẽ không được lưu lại đến ngày hôm sau.
2. Đây là dữ liệu demo cho tất cả các khách hàng. Vì vậy, không nên nhập các thông tin thực tế, bí mật của doanh nghiệp khi dùng thử trên dữ liệu này.
3. Với dữ liệu kế toán mẫu, chương trình không cho phép thực hiện các chức năng sau: Thêm mới dữ liệu kế toán, đổi mật khẩu.


Xem thêm