Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

In
Trang chủ > Thông tin liên hệ

Cách tải phim hướng dẫn sử dụng


Mỗi nghiệp vụ đều có phim hướng dẫn sử dụng đi kèm. Mỗi đoạn phim sẽ hướng dẫn cách thao tác nghiệp vụ cụ thể trên phần mềm AMIS.VN-Kế toán.
Để tải phim hướng dẫn sử dụng, thực hiện các bước sau:

1. Tại phần Tải phim hướng dẫn, nhấn vào chữ tại đây.

2. Trình duyệt sẽ mở trang vimeo cho phép người xem tải phim hướng dẫn sử dụng.
3. Nhấn Download.

4. Chọn chất lượng phim muốn tải xuống và nhấn Download. Ví dụ với trình duyệt Firefox.

5. Tích chọn Save File, sau đó nhấn OK để lưu phim về máy.    Xem thêm