Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

In

1. Nội dung
Thực hiện phân quyền sử dụng AMIS.VN - Kế toán cho từng nhân viên kế toán tại đơn vị. 
2. Các trường hợp nghiệp vụ
2.1. Phân quyền cho nhân viên đảm nhiệm vai trò quản trị ứng dụng Kế toán

2.2. Phân quyền cho nhân viên đảm nhiệm vai trò cụ thể trên ứng dụng Kế toán
3. Lưu ý
1. Trường hợp đơn vị có nhu cầu tra cứu, sử dụng song song ứng dụng AMIS.VN-Kế toán V1, thì thực hiện phân quyền sử dụng ứng dụng AMIS.VN-Kế toán V1 theo hướng dẫn tại đây.
2. Khi đăng nhập vào phần mềm, Thông tin Cổng Máy chủ sẽ được lấy từ máy chủ được đặt tại đơn vị (nhấn vào biểu tượng Start trên máy tính, máy chủ, sau đó chọn AMIS.VN\AMIS.VN Tool\AMIS.VN Service Manager).

Xem thêm