Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

In

Khi làm trên ứng dụng AMIS.VN-Kế toán, cần lưu ý một số quy tắc khi làm việc online, offline như sau:
1. Các chức năng không làm được việc được khi kết nối offline

2. Các chức năng vẫn lấy được số liệu khi làm việc offline (là số liệu tính đến thời điểm làm việc online gần nhất)
 
3. Các thông tin chỉ hiển thị số liệu khi làm việc online, còn khi làm việc offline thì bỏ trốngXem thêm