Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

In

1. Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây
2. Các bước thực hiện
Sau khi cài đặt thành công phần mềm cho máy chủ, do có tích chọn Chạy chức năng Đồng bộ dữ liệu Cloud, nên hệ thống sẽ tiếp tục thực hiện việc kết nối dữ liệu từ máy chủ lên Cloud:
1. Sau khi kết thúc quá trình cài đặt phần mềm cho máy chủ, xuất hiện giao diện.
2. Nhấn Tiếp theo.
3. Khai báo các thông tin theo thư thông báo Thông tin tài khoản đăng nhập sau khi đăng ký thành công phần mềm AMIS.VN.
3. Nhấn Tiếp theo để chọn dữ liệu kế toán trên Cloud cần kết nối.
4. Nhấn Tiếp theo và kiểm tra thông tin dữ liệu được kết nối.

Lưu ý: Nhấn Thay đổi thông tin dữ liệu ở Desktop nếu muốn thay đổi lại nơi lưu dữ liệu kế toán sau khi kết nối trên máy chủ.
5. Nhấn Thực hiện để bắt đầu quá trình kết nối dữ liệu từ máy chủ lên cloud.

6. Nhấn Kết thúc để hoàn thành việc kết nối dữ liệu.
Lưu ý:
 • Nếu tại bước thông báo cài đặt thành công phần mềm cho máy chủ, người dùng bỏ tích chọn Chạy chức năng Đồng bộ dữ liệu Cloud, thì để có thể kết nối dữ liệu với cloud, thực hiện như sau:
  • Nhấn vào biểu tượng Start.
  • Chọn mục AMIS.VN\AMIS.VN Tool\AMIS.VN Connector.

 • Việc kết nối dữ liệu từ máy chủ lên Cloud chỉ cần thực hiện một lần duy nhất sau lần cài đặt đầu tiên và không nên thực hiện kết nối lại vì:
  • Với các chứng từ chưa được đồng bộ lên Cloud, sau khi kết nối sang dữ liệu khác trên Cloud sẽ bị mất.
  • Khi thực hiện kết nối sang dữ liệu khác trên Cloud sẽ không thể làm việc với dữ liệu Kế toán cũ dưới Desktop được nữa, chương trình sẽ tự động sinh ra một dữ liệu Kế toán mới dưới Desktop làm phát sinh nhiều dữ liệu Kế toán gây khó khăn trong việc quản lý.
Trong trường hợp bắt buộc phải thực hiện kết nối, cần phải kiểm tra xem tất cả chứng từ đã được đồng bộ lên Cloud chưa để tránh bị mất dữ liệu.
 • Chỉ thực hiện lại khi kế toán có nhu cầu kết nối tới dữ liệu kế toán khác trên Cloud.
 • Sau khi máy chủ thực hiện kết nối thành công với một dữ liệu kế toán trên Cloud, thì trên các máy trạm kết nối tới máy chủ này, các kế toán mới chỉ nhìn thấy được thông tin về các danh mục. => Để có thể xem được các chứng từ kế toán đang được lưu trữ trên Cloud thì kế toán cần phải thực hiện chức năng Tải chứng từ để lấy chứng từ mới nhất về.

Xem thêm