Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

In

Các câu hỏi liên quan đến việc cài đặt phần mềm máy chủ, máy trạm vào máy tính cá nhân:
1. Các đơn vị có quy mô khác nhau thì cần cấu hình máy tính như thế nào, để sử dụng tốt phần mềm AMIS.VN - Kế toán dưới Desktop?

2. Không cài được phần mềm trên máy tính có sử dụng hệ điều hành Win 8 trở lên? 

3. Mở phần mềm báo lỗi Net Framework Initializaion Error

4. Khi cài đặt hiển thị thông báo lỗi Windows Installer has stopped working

5. Trường hợp tên máy tính và user (tài khoản đăng nhập vào máy tính) trùng nhau thì sau khi cài đặt xong sẽ không thực hiện kết nối dữ liệu từ Cloud về máy chủ được, trường hợp này xử lý thế nào?

6. Sau khi cài đặt hoặc nâng cấp thành công thì không đăng nhập được vào phần mềm?

7. Cài đặt phần mềm trên máy chủ báo lỗi 1920?

8. Với máy tính vừa là máy chủ vừa là máy trạm, nếu cài đặt máy trạm trước sau đó mới cài đặt máy chủ, thì khi thực hiện kết nối dữ liệu từ Cloud về máy chủ không thấy kết nối được. Với trường hợp này thì xử lý như thế nào?
 
9. Đơn vị nên triển khai một hay nhiều hệ thống máy chủ - máy trạmXem thêm