Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

In

Các câu hỏi liên quan đến việc cài đặt SQL Server

1. Không cài đặt được trên máy tính sử dụng hệ điều hành window 8?

2. Cài đặt SQL Server báo lỗi 1603?

3. Không Start được SQL (Book online)?

4. Khi cài đặt SQL Server bị treo Network Default Settings?

5. Không cài đặt được SQL Server trên win 64 bit?

Lưu ý
Nếu vẫn không cài được SQL Server thì phải cài lại Windows


Xem thêm