Tìm kiếm:
Mục lục
Display Legacy Contents

In

Các câu hỏi liên quan đến việc cài đặt .Net Framework:
1. Không cài được .Net Framework 4.0 trên máy Win XP

2. Không cài đặt được .Net Framework 4.0 trên máy tính có sử dụng hệ điều hành Win 7.0?

3. Không cài đặt được trên máy tính có sử dụng hệ điều hành Windows 8, 8.1, Windows Server 2012?
Lưu ýNếu vẫn không cài được .Net Framework thì phải cài lại Windows


Xem thêm